Spekulation om ridån med upphävda ”CONronarestriktioner”

Uppfångat i flödet. Ha detta i åtanke under oktober. Det går hand i hand med det jag skrev den 8 september:
https://bartoll.se/2021/09/sweden-to-remove-corona-restrictions/

Annett:
För nàgra dagar sedan skrev jag ett inlägg on att de öppnar upp, men att det antagligen är kortvarigt för att intensifiera häxjkten mot de som “vägrar”.
Och det är just det som utspelar sig i media just nu.

TA DENNA MÖJLIGA SCENARIO SOM EN PLANERAD MÖJLIGHET
Krister Svensson 25 sept:

LUGNET FÖRE STORMEN. Enligt en källa med politisk anknytning har icke offentliga uppgifter kommit till dennes kännedom. Makthavarna har medvetet släppt på restriktionerna 29/9 p.g.a att det nu är klargjort att kvoten för vaxade inte kommer till stånd. Målet är att fabricera ett stort antal insjuknande med hjälp av media i slutet på oktober.
Och därmed framställs ett förslag: Att tillfälligt använda, Brottsbalken 24 kapitlet 4 § som innebär följande: Temporära rättsliga tillstånd när statsmakten tillfälligtvis ger sig själv utökade befogenheter för att ta kontroll över svåra eller farliga inhemska nödlägen, i synnerhet när dessa befogenheter inskränker människors friheter.[1][2] Under ett undantagstillstånd sätts med andra ord de ordinära konstitutionella förfarandena ur spel, i syfte att återupprätta ordningen vid fara för rikets säkerhet, naturkatastrofer, eller andra nationella olyckstillbud.[3] Om en stat formellt inför undantagstillstånd – vilket inte alla länder har konstitutionell möjlighet till – på nationell eller lokal nivå är det fråga om ett undantagstillstånd sätts med andra ord de ordinära konstitutionella förfarandena ur spel, i syfte att återupprätta ordningen vid fara för rikets säkerhet, naturkatastrofer, eller andra nationella olyckstillbud.[3] Om en stat formellt inför undantagstillstånd – vilket inte alla länder har konstitutionell möjlighet till – på nationell eller lokal nivå är det fråga om ett nivå är det fråga om ett mycket akut nödläge.slut citat. Denna handling gör det möjligt att “tillfälligt” skapa regelverk och restriktioner angående rådande “smitto tillstånd” i landet och ger makthavarna oinskränkt makt “tillfälligt”. Med andra ord få full kontroll och bestämmande över befolkningen. Detta är skrämmande, men förslaget som kommer måste först gå igenom en omröstning där det förhoppningsvis finns vakna politiker, och glöm inte att vi kan påverka ett sådant beslut.

TILLÄGG 27/9 NU HAR “ÖKNINGEN” AV SMITTAN BÖRJAT. DOM HÅLLER TIDTABELLEN

Scroll to Top