Missinformation om lagändring för folkmord! Inga lagar tas bort!

Nu cirkulerar inlägg på sociala media såsom Facebook och Twitter att lagen kring folkmord tas bort i Sverige nästa år. Detta är såklart inte sant! Vad jag förstår handlar det om ett nytt tillägg i form av ”agressionsbrott” för att anpassa svensk lag till romstadgan och då ändras RUBRIKEN på lagen från ” Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser”, till att istället heta, ”Lag (2014:406) om straff för vissa […]

Missinformation om lagändring för folkmord! Inga lagar tas bort! Read the Full Article »